Podpis Kwalifikowany

 

Zgodnie z obowiązującym prawem bezpieczny podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowanym to podpis, który:
 

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna
Bezpieczny podpis elektroniczny - zwykle jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Podpis może być obecnie stosowany m.in. do : 
 • elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania faktur elektronicznych,
 • podpisywania dzienników elektronicznych,
 • zarejestrowania lub zmiana działalności gospodarczej w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • składania deklaracji celnych i podatkowych (e-deklaracje),
 • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (deklaracje ZUS w Płatniku),
 • Usługi elektroniczne Urzędów Pracy
  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk
  • Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy
  • Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy
  • Rejestracja spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy
 • podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • podpisywania elektronicznych zwilnień lekarskich e-ZLA
 • podpisywania dokumentacji medycznej


Proponujemy Państwu prawdopodobnie najlepszą ofertę na rynku.
Bez kłopotu, udawania się do notariusza lub siedziby firmy wyrabiającej certyfikat.
Przyjeżdżamy do Państwa firmy lub domu, wyrabiamy certyfikat kwalifikowany, instalujemy go na komputerze, ustawiamy Płatnika i wyjeżdżamy, gdy podpis działa. Cennik:

ODNOWIENIE CERTYFIKATU: 

Odnowienie z kartą 120 zł netto + 23% VAT

Płyta z podpisem elektronicznym
Oferta dla posiadaczy ważnego podpisu elektronicznego, odnowienie certyfikatu na 2 lata
Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.


NOWE CERTFIKATY:

Zestaw MINI 215 zł netto + 23% VAT

Płyta z podpisem elektronicznym
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata
oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu


Zestaw Token 245 zł netto + 23% VAT


Certyfikat podpisu kwalifikowanego
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, czytnika Token Charismathic USB Stick,
certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu.


Zestaw Classic 260 zł netto + 23% VAT


Certyfikat podpisu kwalifikowanego
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, czytnika OMNIKEY 3021 USB,
certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu.


Zestaw Mikroczytnik 280 zł netto + 23% VAT


Certyfikat podpisu kwalifikowanego
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, czytnika Token OMNIKEY 6121 USB,
certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu.W skład usługi wykonywanej u klienta wchodzą:
Weryfikacja tożsamości subskrybenta, instalacja oprogramowania na wskazanej stacji roboczej, instalacja certyfikatu w programie PŁATNIK na tej samej stacji roboczej.

Cena z dojazdem:

 • obaszar gminy Kobierzyce od 80 PLN netto + koszty wybranego zestawu;
 • obszar miasta Wrocławia od 90 PLN netto + koszty wybranego zestawu;
 • pozostałe lokalizacje według indywidualnych ustaleń;


Jak kupić podpis kwalifikowany?

Zadzwonić i umówić się na spotkanie w celu zakupu. Kontakt
 
lub

Wypełnić formularz kontaktowy - oddzwonimy.

.