Podpis elektroniczny – składaj sprawozdania finansowe zgodnie z nowymi przepisami

            Prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zobligowany do składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego? 15 marca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, na mocy których domyślną formą spełnienia tego obowiązku jest forma elektroniczna. Jakie zmiany pociągną za sobą nowe regulacje? Czy podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowanym jest konieczny do przekazywania bilansów do KRS?

podpis-elektroniczny

         Ze statystyk przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że do tej pory tylko 1% spółek zobligowanych do składania bilansu zysków i strat do Krajowego Rejestru Sądowego korzystało z formy elektronicznej, natomiast zdecydowana większość, bo aż 99%, wybierało formę papierową. Zmiana przepisów oznacza zatem z jednej strony prawdziwą rewolucję dla wielu podmiotów, ale z drugiej – redukcję formalności. Mogą jednak pojawić się również pewne problemy, ponieważ zgodnie z art. 19 ust. 2b nowelizowanej ustawy o KRS, wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku?
Podobnie jak do tej pory, również obecnie do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:

  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
  • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności jednostki.
         Pełny wykaz dokumentów określa ustawa o rachunkowości. Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdanie należy złożyć w Repozytorium Dokumentów Finansowych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu należy założyć konto w serwisie, a następnie zalogować się, dodać zgłoszenie, podać numer KRS podmiotu i wypełniać kolejne pola. Pomimo tego, że proces wysyłania sprawozdań drogą elektroniczną jest dość intuicyjny, może sprawić wiele problemów osobom, które nie mają doświadczenia w tej materii.
A co ze sprawozdaniami za rok 2017? Na mocy nowych przepisów w okresie przejściowym, czyli od 15 marca do 30 września 2018 roku dopuszcza się składanie ich w formie skanu, który do prawidłowego wykonania obowiązku powinien być opatrzony podpisem elekronicznym.

Podpis elektroniczny – dlaczego warto go wyrobić?
Nowe przepisy sprawiają, że posiadanie podpisu elektronicznego staje się niemal koniecznością. Jak można go uzyskać? Podpis elektroniczny składany jest za pomocą specjalnego urządzenia i musi posiadać kwalifikowany certyfikat uzyskany od dostawcy. Firma NetVet.pl oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie – specjaliści przyjeżdżają na miejsce, wyrabiają certyfikat kwalifikowany, instalują go na komputerach, a także ustawiają w programach, które wymagają używania podpisu elektronicznego. Nie wiesz, w jaki sposób przekazywać sprawozdania w formie elektronicznej? Dzięki usługom firmy NetVet.pl proces wyrabiania kwalifikowanego podpisu oraz wysyłania sprawozdań do KRS jest zdecydowanie ułatwiony – pracownik firmy odwiedza zainteresowany podmiot, pomaga założyć konto w Repozytorium Dokumentów Finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a także przeprowadza podstawowe szkolenie z wysyłania sprawozdań finansowych do eKRS. Dzięki temu spełnienie ciążącego na przedsiębiorstwach obowiązku staje się łatwiejsze i nie nastręcza zainteresowanym przedsiębiorstwom żadnych trudności.

Masz więcej pytań lub chcesz się umówić na spotkanie zadzwoń:  
801 003 373 lub 71 72 42 373 telefonów komórkowych