e-Doręczenia Certum:
 skrzynka na elektroniczne listy polecone – pakiet free

e-Doręczenia Certum:
 skrzynka na elektroniczne listy polecone – pakiet free

CENA

Na zapytanie

Zapytaj lub złóż zamówienie

e-Doręczenia Certum:
 skrzynka na elektroniczne listy polecone

Posiadanie skrzynki do doręczeń elektronicznych jest obowiązkowe dla firm z KRS od 1 stycznia 2025 r. e- Doręczenia Certum spełniają ten obowiązek, a także wymagania prawne ustawy o doręczeniach elektronicznych.

e-Doręczenia Certum to skrzynka na elektroniczne listy polecone. Jest dostępna w trzech planach: Free, Standard i Premium. Wszystkie skrzynki oferują bezpłatne przesyłki do administracji publicznej. Plany Standard i Premium zawierają pakiet przesyłek do firm i osób fizycznych w cenie.

Kto może założyć skrzynkę e-Doręczeń w Certum?

 • Firmy (KRS, CEIDG)
 • Osoby fizyczne
 • Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (prawnicy, notariusze, radcy prawni)

1. Weryfikacja tożsamości podczas wnioskowania o skrzynkę e-Doręczeń z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Osoba składająca wniosek o utworzenie skrzynki w ramach kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia potwierdza swoją tożsamość poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z eIDAS. Jest to najprostsza i najwygodniejsza opcja utworzenia skrzynki RDE.

1) Wypełnienie wniosku odbywa się na stronie https://panel.certum.pl/ przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, który zawiera polski PESEL lub numer i serię dowodu osobistego.

2) Aby rozpocząć proces wnioskowania panel Certum pobierze dane z certyfikatu.

3) Użytkownik podpisuje (certyfikatem kwalifikowanym) zgodę na przekazanie danych.

4) W pierwszym kroku wnioskowania należy podać podstawowe dane skrzynki:

 • typ skrzynki;
 • rola wnioskodawcy
 • identyfikator skrzynki;

5) Po podaniu danych nastąpi weryfikacja skrzynki.

6) W przypadku pozytywnej weryfikacji należy wybrać typ skrzynki (Free, Standard, Premium).

7) Dane wnioskodawcy uzupełniane są automatycznie na podstawie weryfikowanego wcześniej certyfikatu. Danych nie można edytować. Użytkownik może uzupełnić brakujące pola w formularzu.

8) Należy zaznaczyć zgody na świadczenie usług oraz przetwarzanie danych osobowych.

9) Jeżeli wniosek nie wymaga dodatkowych dokumentów (np. Pełnomocnictwo), wnioskodawca przechodzi do podpisania wniosku za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

10) W ostatnim kroku odbywa się weryfikacja adresu email oraz weryfikacja dokumentu tożsamości i użytkownik otrzymuje informację na adres email o przekazaniu wniosku do realizacji.

2. Weryfikacja z wykorzystaniem weryfikacji osobistej na osobistym bezpośrednim spotkaniu

Weryfikacja tożsamości odbywa się podczas tradycyjnego spotkania osobistego, gdzie Operator na bezpośrednim spotkaniu dokona weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

1) W celu złożenia wniosku o skrzynkę e-Doręczeń należy udać się do Punktu Potwierdzenia Tożsamości (działającego w ramach sieci Partnerskiej Certum) i w asyście uprawnionego Operatora wypełnić wniosek.

2) Na spotkanie osoba wnioskująca musi przygotować:

 • adres email konta w panelu Certum (panel.certum.pl)
 • dane podmiotu prawnego, na który zostanie założona skrzynka – NIP, KRS, REGON;
 • dokument tożsamości – dowód osobisty/ paszport/polską kartę pobytu/mDowód,
 • pełnomocnictwo – wypełnione wg wzoru Certum oraz podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (wzór dokumentu dostępny jest w szczegółach wniosku),
 • inne dokumenty niezbędne do weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz określenia roli wnioskodawcy – np. pełnomocnictwo, akt notarialny, potwierdzenie nadania numeru PESEL, akt mianowania, powołanie, legitymacja adwokata itp.

3) W trakcie spotkania z Operatorem zostaną wykonane poniższe kroki:

 • podanie podstawowych danych skrzynki: typ skrzynki, rola wnioskodawcy, identyfikator skrzynki;
 • weryfikacja skrzynki;
 • przekazanie e-kodu;
 • wypełnienie formularza danymi wnioskodawcy;
 • podanie danych podmiotu prawnego;
 • podpisanie wniosku podpisem biometrycznym na ekranie terminala (tabletu) przez osobę wnioskującą o skrzynkę
 • przekazanie wniosku do realizacji

Wyślij zapytanie w sprawie produktu