Sprawozdania finansowe – ważne terminy

Sprawozdania finansowe – ważne terminy

 

W związku z pytaniami dotyczącymi terminu sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego, przypominamy, że:

 

1. Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela),

2. Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2019 r. (niedziela),

3. Termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do:

  a) KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 15.07.2019 r.

 b) Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż do 30.04.2019 r.

 c) naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS - w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia - tj. nie później niż do 10.07.2019 r.

żródło: strona internetowa Krajowej Administracji Skarbowej

Potrzebujesz podpisu elektronicznego? Zapoznaj się z naszą ofertą 

Cenisz swój czas i potrzebujesz pomocy przy złożeniu sprawozdania do KRS? Zapraszamy do kontaktu 
Pomagamy to zrobić szybko i sprawnie!