Zmiana obsługi certyfikatów w programie Płatnik

platnik

Komunikat ZUS w sprawie obsługi certfikatów w Programie płatnik z 22 maja br.

            W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik (metryki 103 i 104) uległa zmianie obsługa certyfikatów.
            W programie zreorganizowaliśmy widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

           Jeśli pojawią się błędy w trakcie wysyłki elektronicznej dokumentów do ZUS sprawdź ustawienia certyfikatów (Menu przekaz – Ustawienia przekazu elektronicznego – Certyfikaty):
Certyfikat użytkownika – wyświetlany jest certyfikat, który ma być wykorzystywany do podpisywania przesyłek do ZUS. Jeśli nie widzisz w tym miejscu swojego certyfikatu kliknij przycisk Wybierz, zaznacz odpowiedni certyfikat i potwierdź wybór.
Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – nazwa aktualnego certyfikatu ZUS to PE-2-ZUS-EWD. Jeśli nazwa certyfikatu nie jest wyświetlona kliknij przycisk Pobierz, zaznacz pobrany certyfikat i potwierdź wybór.
Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem Zapisz i OK.
Następnie przejdź do menu Przekaz – Uruchom weryfikację wstępną. Wykonaj aktualizację list TSL i CRL.
Po poprawnej konfiguracji w oknie weryfikacji wstępnej program wyświetli komunikat (w kolorze zielonym): Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS

Źródło www.zus.pl