​Zmiany w zamówieniach publicznych

Zmiany w zamówieniach publicznych - sprawdź na co musisz się przygotować

Podpis_JEDZ
 
Każde przedsiębiorstwo, które bierze udział w przetargach musi być na bieżąco z wprowadzanymi w tym zakresie zmianami. Część z nich ma za zadanie ułatwić startowanie w przetargach, część zaś przyczynić się do ich większej transparentności.
 
Żadnej z wprowadzanych zmian nie możemy jednak pomijać. Dlatego też w dniu dzisiejszym przedstawiamy JEDZ czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Czym jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia?
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to rozwiązanie, które zostaje wprowadzone na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. które ustanowiło standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dokument ten mógł być składany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, choć to drugie rozwiązanie było i jest znacznie wygodniejsze zarówno dla przedsiębiorców biorących udział w przetargu, jak i dla jednostek zamawiających. Co równie ważne, już od 18 kwietnia tego roku forma elektroniczna stała się obligatoryjna dla przedsiębiorstw startujących w dużych przetargach. To jednak nie wszystko. Od 18 październik 2018 roku taka forma wysyłania dokumentu JEDZ obowiązuje wszystkich biorących udział w przetargach, również w przypadku, gdy nie przekraczają one progu unijnego. Jak więc widać, czekają nas znaczące zmiany, do których musimy odpowiednio się przygotować.

Cel wprowadzenia JEDZ
Jeśli do tej pory brałeś udział w przetargach z pewnością wiesz, że wymagało to przedłożenia naprawdę wielu dokumentów, których celem miało być między innymi udowodnienie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji a także wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu. W praktyce wielu przedsiębiorców nie było w stanie złożyć odpowiednich zaświadczeń i dokumentów co przedłużało znacznie trwanie procedury przetargowej a nawet prowadziło do jej odwołania. Celem wprowadzenia JEDZ jest wyeliminowanie tego problemu i przyspieszenie procedur. Co więcej, fakt, że jest to dokument europejski, który we wszystkich krajach Wspólnoty ma podobną postać ułatwia przedsiębiorcom branie udziału również w zagranicznych przetargach.

Składanie JEDZ za pośrednictwem poczty elektronicznej
W jaki sposób należy składać JEDZ? Przedstawiamy prostą instrukcję krok po kroku. Zaczynamy od przygotowania dokumentu. W tym celu należy wypełnić go za pomocą jednego z dostępnych narzędzi takich jak ESPD. Kolejnym krokiem jest podpisanie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak stworzony dokument powinien zostać zaszyfrowany i opatrzony hasłem dostępowym, które należy udostępnić zamawiającemu. W jaki sposób możemy szyfrować dokument? Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z jednego z programów takich jak AES Crypt lub 7-Zip. Pamiętajmy o tym, by uzupełnić wiadomość o wszystkie niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu. Powinny być to między innymi informacje o użytym oprogramowaniu. W analogiczny sposób odpowiadamy na wszystkie prośby dotyczące np. uzupełnienia wniosku.

Bezpieczny podpis elektroniczny - powoli staje się koniecznością
Jak widać składanie JEDZ za pomocą poczty elektronicznej to najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda. Aby jednak móc z niej korzystać potrzebujesz bezpiecznego podpisu elektronicznego. W jaki sposób go wyrobić? Czy trzeba długo czekać na jego wyrobienie? Na szczęście, w dzisiejszych czasach jest to bardzo proste. Wystarczy skorzystać z usług naszej firmy. Znajdujemy się w Bielanach Wrocławskich i oferujemy wyrobienie podpisu w 30 minut. Co więcej usługi świadczymy zarówno w swojej siedzibie, jak i w miejscu wskazanym przez klienta. Chcesz wiedzieć więcej o podpisie? Odwiedź stronę https://netvet.pl/podpis-elektroniczny lub zadzwoń pod numer 71 72 42 373.Podsumowując, JEDZ to kolejny krok w stronę cyfryzacji naszego państwa, który ma na celu ułatwić przedsiębiorcom branie udziału w przetargach a jednocześnie zwiększający ich bezpieczeństwo i transparentność. Warto więc zawczasu przygotować się do składania tego typu dokumentów a więc wyrobić podpis elektroniczny.