Podpis Kwalifikowany

 

Zgodnie z obowiązującym prawem bezpieczny podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowanym to podpis, który:
 

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna
Bezpieczny podpis elektroniczny - zwykle jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Podpis może być obecnie stosowany m.in. do : 
 • elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania faktur elektronicznych,
 • podpisywania dzienników elektronicznych,
 • zarejestrowania lub zmiana działalności gospodarczej w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • składania deklaracji celnych i podatkowych (e-deklaracje),
 • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (deklaracje ZUS w Płatniku),
 • Usługi elektroniczne Urzędów Pracy
  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk
  • Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy
  • Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy
  • Rejestracja spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy
 • podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • podpisywania elektronicznych zwilnień lekarskich e-ZLA
 • podpisywania dokumentacji medycznej


Proponujemy Państwu prawdopodobnie najlepszą ofertę na rynku.
Bez kłopotu, udawania się do notariusza lub siedziby firmy wyrabiającej certyfikat.
Przyjeżdżamy z Wrocławia do Państwa firmy lub domu, wyrabiamy certyfikat kwalifikowany, instalujemy go na komputerze, ustawiamy Płatnika i wyjeżdżamy, gdy podpis działa. Cennik:

ODNOWIENIE CERTYFIKATU: 

Odnowienie z kartą 120 zł netto + 23% VAT

Płyta z podpisem elektronicznym
Oferta dla posiadaczy ważnego podpisu elektronicznego, odnowienie certyfikatu na 2 lata
Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.


NOWE CERTFIKATY:

Zestaw MINI 215 zł netto + 23% VAT

Płyta z podpisem elektronicznym
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata
oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu
Zestaw Classic 260 zł netto + 23% VAT

Certyfikat podpisu kwalifikowanego
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, czytnika OMNIKEY 3021 USB,
certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu.


Zestaw Mikroczytnik 280 zł netto + 23% VAT


Certyfikat podpisu kwalifikowanego
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, czytnika Token OMNIKEY 6121 USB,
certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata oraz oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu.W skład usługi wykonywanej u klienta wchodzą:
Weryfikacja tożsamości subskrybenta, instalacja oprogramowania na wskazanej stacji roboczej, instalacja certyfikatu w programie PŁATNIK na tej samej stacji roboczej.

Cena z dojazdem:

 • obaszar gminy Kobierzyce od 80 PLN netto + koszty wybranego zestawu;
 • obszar miasta Wrocławia od 90 PLN netto + koszty wybranego zestawu;
 • pozostałe lokalizacje według indywidualnych ustaleń;


Jak kupić podpis kwalifikowany?

Zadzwonić i umówić się na spotkanie w celu zakupu. Kontakt
 
lub

Wypełnić formularz kontaktowy - oddzwonimy.

.