Kto i kiedy musi kupić kasę fiskalną?

Grono przedsiębiorców zobowiązanych do rejestrowania sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej systematycznie rośnie. Sprawdzamy, kogo dotyczą zwolnienia i jakie korzyści oferują kasy fiskalne. Podpowiadamy też, gdzie warto zaopatrzyć się w kasę nowej generacji, czyli kasę online.

Kto musi kupić kasę fiskalną

Czym jest kasa fiskalna?

Poznaj rodzaje kas fiskalnych
Kasa fiskalna to urządzenie technicznie umożliwiające wprowadzenie do pamięci wszystkich oferowanych produktów lub usług, a następnie ewidencjonowanie ich sprzedaży. Aktualnie na rynku dostępne są cztery rodzaje kas. Między sobą kasy fiskalne różnią się sposobem zapisu kopii. Wyróżnia się:

UDOSTĘPNIJ

• Kasy fiskalne z zapisem papierowym. To najstarszy typ kasy fiskalnej, dla którego charakterystyczne jest zapisywanie drukowanych dokumentów (paragonów, raportów) na dedykowanej rolce papieru. Takie kasy fiskalne były dostępne w sprzedaży do 31 sierpnia 2019 r. i aktualnie korzysta z nich już nieliczna grupa przedsiębiorców.
• Kasy fiskalne z zapisem elektronicznym. Kopie generowanych dokumentów są zapisywane na nośnikach danych, np. karcie SD. Ten typ kas fiskalnych będzie dostępny w sprzedaży do 31 grudnia 2022 r.
• Kasy fiskalne online. W odróżnieniu od poprzednich urządzeń te kasy fiskalne łączą się z Centralnym Repozytorium Kas, gdzie przekazują informacje o wystawionych paragonach i raportach. Dla tych kas charakterystyczne jest też to, że klientowi można wydać paragon w formie papierowej lub elektronicznej.
• Wirtualne kasy fiskalne. To kasy fiskalne w formie oprogramowania – instaluje się je np. na komputerze. Przekazują one informacje o przeprowadzonych transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Korzystać z nich mogą wyłącznie niektóre grupy przedsiębiorców, np. oferujących usługi związane z wynajmem aut z kierowcą.

Korzystanie z kasy fiskalnej wiąże się dla przedsiębiorcy z konkretnymi obowiązkami. Przykładowo kasy online stale przekazują dane do Centralnego Repozytorium Kas. To oznacza, że właściciel takiego urządzenia musi zapewnić mu stałe połączenie z internetem. Z kolei przedsiębiorcy korzystający z kas z papierowym czy elektronicznym zapisem muszą przechowywać (archiwizować) kopie wygenerowanych danych.

Potrzebujesz porady specjalisty? Zadzwoń do nas 801 003 373 lub napisz

Kto ma obowiązek korzystać z kas fiskalnych?

Informacja o tym, którzy podatnicy (przedsiębiorcy) mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas fiskalnych, znajduje się w art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług – są to podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz:

• osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
• rolników ryczałtowych – są to m.in. rolnicy, którzy dokonują dostaw produktów rolnych z własnych gospodarstw i którzy są zwolnieni z podatku VAT.
Od tej ogólnej zasady istnieje jednak szereg wyjątków. Niektórzy przedsiębiorcy – mimo tego, że oferują swoje produkty lub usługi np. klientom indywidualnym – są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Z kolei inni muszą używać kasy fiskalnej z uwagi na handel towarami lub usługami objętymi obowiązkiem ewidencjonowania.

Lista towarów i usług, których sprzedaż przedsiębiorcy muszą bezwzględnie rejestrować za pomocą kas fiskalnych, została wymieniona w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W wykazie znajdują się m.in.:

• dostawy gazu płynnego, części do silników, przyczep i naczep, nośników danych cyfrowych i analogowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych,
• świadczenia usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, prawniczych, doradztwa podatkowego, fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, kulturalnych i rozrywkowych.
Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje towary lub świadczy usługi wymienione w przywołanym Rozporządzeniu, to musi korzystać z kasy fiskalnej. Wielkość obrotu nie ma tu znaczenia – każda transakcja, począwszy od pierwszej, musi być ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.

Z jakiej kasy fiskalnej ma obowiązek korzystać firma?

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy zobowiązani do korzystania z kas fiskalnych mieli pełną dowolność w wyborze urządzenia – mogli nabywać np. kasy fiskalne z zapisem elektronicznym. Aby uszczelnić system poboru podatku VAT i ograniczyć skalę nieujawnionych transakcji, Ministerstwo Finansów odeszło od tej zasady. Począwszy od 1 stycznia 2020 r., kolejne grupy przedsiębiorców są zobowiązane wymieniać posiadane urządzenia na kasy fiskalne online. Kto już korzysta z kas online, a kto dopiero zacznie? Poznaj harmonogram wprowadzania kas fiskalnych – przeczytaj artykuł „Aktualne terminy obowiązkowej wymiany kas fiskalnych starego typu na kasy fiskalne online w 2021 roku”.

Mimo że dla przedsiębiorców wymiana posiadanych kas fiskalnych na kasy online to zarówno wydatek, jak i kłopot, to Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej informuje także o korzyściach płynących z tego rozwiązania. Do najważniejszych należą:

• zminimalizowanie szarej strefy – wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji korzystnie wpłynie na zarobki przedsiębiorców rzetelnie rozliczających się z fiskusem ze sprzedaży,
• kasy fiskalne online zmniejszą uciążliwości związane z kontrolą przedsiębiorców – dzięki przesyłaniu informacji do Centralnego Repozytorium Kas ministerstwo Finansów planuje zmianę sposobu typowania podmiotów do kontroli i uproszczenie kontroli w miejscu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności,
• możliwość uzyskania ulgi na zakup kasy online – ulga wynosi do 90 proc. ceny netto, ale nie więcej niż 700 zł; o tym, kto ma prawo do ulgi, przeczytasz w artykule „Zwrot kosztów zakupu kas fiskalnych online”.
Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek zakupić i korzystać z kasy fiskalnej online, nie muszą przechodzić żadnych specjalistycznych szkoleń – z reguły wystarcza szkolenie przeprowadzone przez dostawcę urządzenia.

Kasy fiskalne – kto korzysta ze zwolnienia?

Jak już wspomniano, nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasy fiskalne. Kto korzysta ze zwolnienia? Wyróżnić można dwie grupy przedsiębiorców:

• Pierwsza grupa to przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznych i rolnikom ryczałtowym, a ich obrót w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył limitu. Aktualnie limit wynosi 20 000 zł.
• Druga grupa to przedsiębiorcy, którzy sprzedają wybrane kategorie towarów i usług, których sprzedaży nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. To m.in. usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych czy usługi kurierskie.
W przypadku pierwszej grupy przedsiębiorców trzeba dodatkowo wspomnieć o tych właścicielach firm, którzy rozpoczynają sprzedaż w bieżącym roku podatkowym. Oni muszą pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą powinni wyliczyć obrót proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym.
Nie można wykluczyć sytuacji, w której przedsiębiorca w trakcie trwania roku podatkowego przekroczy limit 20 000 zł. Jeżeli tak się stanie, kasa fiskalna będzie niezbędna. Na jej zakup przedsiębiorca ma dwa miesiące, licząc po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia pułapu wskazanego przez ustawodawcę.

Uwaga! Wspomniany limit w wysokości 20 000 zł obowiązuje wyłącznie do 31 grudnia 2021 r.

Jeszcze inaczej wygląda kwestia zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Popularność sklepów internetowych spowodowała, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy kasa fiskalna online jest niezbędna przy sprzedaży na odległość. Kasa fiskalna nie będzie potrzebna, jeżeli:

• towar zamówiła osoba fizyczna,
• zapłata za towar została dokonana w formie bezgotówkowej – na rachunek bankowy przedsiębiorcy,
• dostawa towarów jest realizowana pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej,
• z ewidencji wynika, czego dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została zrealizowana,
• przedmiotem sprzedaży nie mogą być towary, które bezwzględnie należy ewidencjonować za pomocą urządzenia rejestrującego – to m.in. perfumy, papierosy czy sprzęt telewizyjny.
Oznacza to, że kasa fiskalna online nie będzie potrzebna każdemu przedsiębiorcy, który zdecydował się sprzedawać towary za pośrednictwem strony internetowej lub platformy sprzedażowej.

Gdzie kupić kasę fiskalną i czym jest fiskalizacja?

Na rynku dostępne są różne kasy fiskalne. Poszczególne modele różnią się między sobą m.in.: wagą i wymiarami, sposobem zapisu kopii danych czy mobilnością. Kasa fiskalna online, która znajdzie się w punkcie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, powinna być przede wszystkim dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy. Uwagę warto zwrócić choćby na:

• pojemność bazy PLU – im jest ona większa, tym więcej będzie można wprowadzić towarów lub usług do pamięci kasy,
• możliwość współpracy kasy z innymi urządzeniami – należą do nich m.in. terminal płatniczy, waga, komputer czy czytnik kodów kreskowych,
• mobilność – nie każda kasa fiskalna może zostać zabrana „w teren”, a to ma znaczenie np. dla fryzjerów czy mechaników, którzy mogą oferować usługi w miejscu zamieszkania klienta.

Kasa fiskalna to urządzenie, które musisz posiadać w swoim punkcie sprzedaży towarów lub usług? Skorzystaj z naszej oferty – znajdziesz ją pod adresem: https://netvet.pl/kasy-fiskalne/. W sprzedaży mamy różne rodzaje kas fiskalnych – oferujemy:

• niewielkie kasy fiskalne online dla prawników i notariuszy,
• wydajne kasy fiskalne dla lekarzy i stomatologów,
• kasy fiskalne online z pojemną bazą PLU dla sklepów,
• intuicyjne w obsłudze kasy fiskalne dla gastronomii,
• mobilne kasy online dla kosmetyczek i fryzjerów,
• solidne kasy fiskalne dla firm budowlanych,
• nowoczesne kasy fiskalne online dla mechaników.

Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny – po zapoznaniu się z profilem działalności przedsiębiorcy, wskazujemy najlepsze dla niego kasy fiskalne. Wrocław i okolice to główny obszar naszej działalności.

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji przez serwisanta. Nasza firma ma w ofercie tę usługę. Dla naszych klientów prowadzimy też szkolenia z obsługi kas oraz programujemy w kasie pozycje towarowe. Nasza oferta jest kompleksowa – skontaktuj się z naszym przedstawicielem.